+51 84 251145 info@southamericaplanet.com

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het boeken van, of deelnemen aan een tour en alle gerelateerde producten of diensten  bij SOUTH AMERICA PLANET, gaat u  akkoord met deze Algemene voorwaarden

RESERVEREN VAN TREKTOCHTEN

Uw reservering is bevestigd en er is sprake van een contract wanneer Southamericaplanet een mail  bevestiging afgeeft na ontvangst van het overeenkomstige aanbetalingsbedrag. Controleer uw bevestiging zorgvuldig en meld eventuele onjuiste of onvolledige informatie onmiddellijk aan Southamericaplanet. Zorg ervoor dat de namen exact overeenkomen met die in het bijbehorende paspoort.

 • U betaalt een borg die niet volledig terugbetaalbaar is. Deze word bij annulatie, na aftrek van de gemaakte kosten, rekening houdend met de annulatievoorwaarden, beschikbaar  gehouden voor een andere reservatie uit ons gamma tot 1 jaar na de annulatie  ( Voor Incatrail en vluchten gelden andere anulatie voorwaarden )
 • U wordt gevraagd om het originele paspoort (geen kopie) waarmee u heeft geboekt te tonen bij het controlepunt van de Inca Trail de Hotel, de luchthavens, bussen, de trein enz. binnen te gaan. Als u oorspronkelijk met een oud paspoort heeft geboekt en vervolgens uw paspoort heeft verlengd,  moet je ook je verlopen paspoort en een kopie samen met je nieuwe geldige paspoort meenbrengen om toegang te krijgen, anders wordt je de toegang tot het Incatrail  en vluchten geweigerd. 
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant : om een ​​paspoort met een geldige datum te hebben (de vervaldatum moet minimaal 6 maanden  geldig zijn na een bezoek aan Peru of Bolivia).
 • Het enige acceptabele identiteitsbewijs om studentenkorting te krijgen ( bij incatrail en inkogelden )  is de Internationale universiteitskaart met een duidelijke vervaldatum die uit hetzelfde jaar moet zijn als de Incatrail vertrekdag. Kaarten met een vervaldatum van het volgende jaar, zelfs als ze duidelijk geldig zijn, worden niet geaccepteerd door de Peruaanse overheid. U dient tijdens het reserveren een kopie van deze kaart te tonen.

ANNULERINGEN IN HET ALGEMEEN

Annuleringen: Uw aanbetaling is 100% niet-terugkeerbaar. Als u om welke reden dan ook moet annuleren, afhankelijk van de startdatum van uw reis, kunnen er extra annulatie kosten kosten in rekening worden gebracht. Er zijn geen uitzonderingen (we accepteren geen medische nota’s van welke aard dan ook) aangezien onkosten niet worden vergoed. Indien er van het deposit, na de anuleringsvoorwaarden geld over is, kan dit gebruikt worden voor een andere reservering, er is geen Refund.


 VOORWAARDEN VOOR  INCA TRAIL  EN ANDERE TREKTOCHTEN


-VERGUNNINGEN:  De vergunningen voor de Inca Trail staan ​​op uw naam en kunnen onder geen enkele omstandigheid worden overgedragen aan een andere persoon. Wijziging van data is ook niet mogelijk nadat de vergunning is aangekocht. Vergunningen zijn niet-restitueerbaar en niet-overdraagbaar. De borg wordt verbeurd verklaard naar annulering. Houd er rekening mee dat dit een regel is van de Peruaanse overheid en niet van Southamericaplanet.

-In extreme gevallen, wanneer de “Inca Trail naar Machu Picchu” om veiligheidsredenen gesloten wordt verklaard, probeert SOUTH AMERICA PLANET uw trek te vervangen door een alternatieve trek als de omstandigheden dit toelaten.

-Personen die de PERMITS  hebben gereserveerd met een Internationale studentenkaart, moeten die kaart bij zich hebben op de wandeling. Als u deze kaart niet aan de parkwachters toont, of indien deze niet geldig is, wordt u niet op de Incatrail toegelaten.

MEDISCHE INFORMATIE

U moet SOUTH AMERICA PLANET informeren over eventuele medische problemen of allergieën die u heeft. U moet in goede lichamelijke gezondheid verkeren en bij twijfel over uw gezondheid dient u een arts te raadplegen. Als u ouder bent dan 70 jaar, moet u ons een actueel medisch attest van goede gezondheid overleggen. Ook dit Formulier invullen 

-U bent verantwoordelijk voor het beoordelen of een Tour geschikt voor u is. U dient uw arts te raadplegen om uw geschiktheid om te reizen en deel te nemen aan de geplande activiteiten te bevestigen. U dient uw arts om advies te vragen over vaccinaties en medische voorzorgsmaatregelen. Wij mogen geen medisch advies geven . Het is uw verantwoordelijkheid om de risico’s en vereisten van elk aspect van de reis te beoordelen op basis van uw eigen omstandigheden, beperkingen, fysieke conditie en medische vereisten.

-SOUTH AMERICA PLANET  behoudt zich het recht voor om u  op elk moment, toestemming te ontzeggen om te reizen of deel te nemen aan enig onderdeel van de reis wanneer southamericaplanet vaststelt dat uw fysieke of mentale toestand u niet in staat stelt te reizen of dat u een gevaar vormt voor jezelf of voor anderen  .

-Zwangerschap wordt beschouwd als een medische aandoening en moet op het moment van boeking aan de touroperator worden gemeld. SWe kunnen het vervoer van vrouwen die langer dan 24 weken zwanger zijn weigeren. De reisorganisator kan het vervoer van personen met bepaalde medische aandoeningen weigeren als er geen redelijke accommodatie of alternatieven kunnen worden geregeld.

Het wordt aanbevolen om een ​​reisverzekering af te sluiten om uzelf te beschermen in het geval van een medisch noodgeval of reisannulering  .

——————————————————————————————————————————————-

INDIVIDUELE LOSSE TOURS EN TREKTOCHTEN

-Alle saldos moeten contant of met PayPal (volledig) worden betaald vóór de briefing die de avond voor de tour wordt gehouden. PayPal rekent een servicetoeslag van 5,5% aan die we moeten doorrekenen.

-U moet uw gids op de hoogte stellen als u de groep of het kampeerterrein wilt verlaten om onafhankelijke wandelingen of sightseeing te maken. Als je problemen hebt met de diensten van de gids of de tour, meld dit dan op dat moment bij de gids, zodat eventuele problemen kunnen worden opgelost.

-Alle Adventure Treks zijn inclusief vervoer naar Cusco. De terugweg is afhankelijk van de beschikbaarheid van de trein.

-Als u onderweg ziek of gewond raakt en niet verder kunt, wordt er een porter voorzien om u terug te begeleiden naar een gebied met noodhulp. Helikoptertransfers en medische hulp zijn de verantwoordelijkheid van de wandelaar. Als je de tour wegens ziekte niet kunt voltooien, zullen we je helpen je groep op Machu Picchu te ontmoeten om je tour op dat punt opnieuw te starten. Er vindt geen terugbetaling plaats van de oorspronkelijke betaling.

-SOUTH AMERICA PLANET zal alle  zorg in acht nemen om onze klanten ongevallen, ziekten en verlies van persoonlijke eigendommen te helpen, en zal alleen naar behoren gekwalificeerd personeel in dienst hebben. Wij aanvaarden de verantwoordelijkheid voor het handelen van onze eigen medewerkers. SOUTH AMERICA PLANET kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de acties van derden. U bent volledig verantwoordelijk voor uw persoonlijke eigendommen en gehuurde materialen.

-SOUTH AMERICA PLANET is niet verantwoordelijk voor ongunstige weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, ongevallen, ziektes, verwondingen, verlies van persoonlijke bezittingen, enz.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een ​​verzekering af te sluiten die dit soort evenementen dekt. We behouden ons het recht voor om het programma te wijzigen of te annuleren vanwege een van de hierboven genoemde onvoorziene omstandigheden.

-SOUTH AMERICA PLANET kan naar eigen goeddunken uw reisroute wijzigen wanneer dit noodzakelijk is.

-Groepsreizen kunnen maximaal 18 deelnemers hebben. Groepen staan ​​open voor iedereen, ongeacht stand, geslacht of leeftijd. Door een groepsreis te accepteren, erkent u dat anderen de snelheid en timing van de reis kunnen wijzigen.

–  DE KLANT MOET EEN SYMPTOMEN BLAD, EEN BE-EDIGDE VERKLARING VAN AANVAARDING VAN DE DIENST EN EEN INFORMATIEBLAD ONDERTEKENEN OP HET MOMENT VAN DE BRIEFING

DIT WORDT GEREGLEMENTEERD DOOR DE MINISTERILE RESOLUTIE RVM-03 2018


Voorwaarden voor 

GROEPSREIS, INDIVIDUELE MAAT REIZEN en JUNGLE

ART. 1

De informatie in de programma’s is vast en bevestigd, deze kan alleen veranderen onder de volgende omstandigheden.

 • wanneer wijzigingen duidelijk naar de reiziger worden gemaild voordat het contract wordt ondertekend
 • als er na het contract een schriftelijke overeenkomst was met beide partijen
 • de reisagent moet de route wijzigen vanwege aardverschuivingen, stakingen, slecht weer, vluchtvertraging of anulatie enz., en moet de dienstregeling wijzigen.

ART. 2

De klant dient zelf voor het visum te zorgen en dient in het bezit te zijn van een geldig internationaal paspoort, dat nog minimaal 6 maanden geldig is na de reis. Het paspoort moet ook minimaal 2 lege pagina’s hebben voor in- en uitreisstempels. Je bent verantwoordelijk voor het medische gedeelte, vaccinaties en je moet in goede gezondheid verkeren voordat je aan de reis begint. Wanneer de reiziger ons verkeerde informatie geeft, met betrekking tot het paspoortnummer, bijvoorbeeld bij de reservering in Inca Trail / Bus Tickets, vluchten, enz., moet de reiziger de extra kosten betalen om alle documenten te wijzigen.

ART. 3

Deze verklaring geldt als een contract.

ART 4

De in het contract overeengekomen prijs is vast met alle diensten die in het programma worden beschreven. De klant moet lezen en accepteren. Hierna is het formulier geldig als contract.

ART. 5

De prijs in het contract kan in EURO of Dollars zijn. De prijs in het contract staat vast. Voor groepsreizen in Euro/ indien de euro onder de 1,1 Usd / Euro zakt , zal het verschil in rekening gebracht worden.

ART. 6

Pas als partijen het eens zijn over de boekingsvoucher, dient de opdrachtgever 40% van het totaalbedrag als aanbetaling te voldoen. De rest dient 5 weken voor vertrek te zijn betaald. Indien de klant 1 maand voor vertrek reserveert, dient hij het totaalbedrag direct te betalen. Dit alleen bij arrangementen en groepsreizen. Bij Inca Trail-reserveringen en losse excursies betaalt de klant de overige 60% 1 of 2 dagen voor de trek contant in Amerikaanse dollars op ons kantoor in Cusco. Als u creditcard voor 60% gebruikt, zijn er extra kosten van 5,5%

ART. 7

De klant kan zijn reispakket voor vertrek aan een andere persoon overhandigen. Deze persoon moet onze regels accepteren en een nieuw contract ondertekenen. De opdrachtgever dient South America Planeta zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. De klant en de nieuwe persoon moeten alle kosten betalen die South America Planet maakt om deze wijzigingen aan te brengen plus het bedrag van de tour. Dit is niet mogelijk voor Inca Trail, vluchten en treinkaartjes. In die items is het onmogelijk om de vertrekdatum, naam of paspoortnummer te wijzigen, het treinkaartje en de trekkingvergunningen worden niet terugbetaald. Als de klant de reservering annuleert tot 16 dagen voor aanvang van de Incatrail. De klant moet elke persoon 312 usd betalen voor de annulering van de Incatrail van 4 dagen en 265 usd elk om de 2 daagse Inca Trail te annuleren, 15 dagen voor vertrek of op de Incatrail geen refund mogelijk. De trektocht is in een internationale groep (tussen 4 en 16 personen in de groep), elk probleem zoals staking, laat vertrek is niet de verantwoordelijkheid van South America Planet, het is een avontuurlijke trektocht.

ART. 8

Als de klant vraagt ​​om wijzigingen in zijn programma aan te brengen, kan South America Planet extra geld voor de exttra kosten, aanrekenen om deze wijzigingen aan te brengen.

ART. 9

Als South America Planet voor vertrek het programma moet wijzigen of een deel van de reis niet kan voltooien, moet South America Planet de klanten zo snel mogelijk informeren. De klant heeft dan het recht om het contract te verbreken als de klant de  veranderingen in de reis niet accepteert. South America Planet kan dan alleen de kosten innen van wat de klanten reeds gedaan hebben. Afhankelijk van hoe lang voor aankomst de wijzigingen zijn. – De klant moet South America Planet zo snel mogelijk op de hoogte stellen van zijn beslissing. – Wanneer de klant de wijzigingen accepteert, moet hij een nieuw contract ondertekenen, met de extra wijzigingen toegevoegd en de nieuwe prijs .-Indien de klant de wijzigingen niet accepteert, gaan South America Planet en de klant op zoek naar een acceptabele financiële oplossing.

*dit is niet geldig bij blokkades, stakingen, vluchtvertraging of annulatie of natuurrampen

ART. 10

Als South America Planet ALVORENS de tour begint, annuleerd om speciale redenen zoals oorlog, natuurramp, staking, slecht weer, Zal op dat moment South America Planet het geld aan de klant terugbetalen, verminderd met de kosten die reeds zijn betaald om deze reis te starten . Als we tijdens de tour om dezelfde reden moeten annuleren, is er geen terugbetaling mogelijk en zijn de extra kosten om de tour voort te zetten voor de klant.

ART. 11

Wanneer er tijdens de tour omstandigheden zijn waardoor we het programma om welke reden dan ook moeten wijzigen, anders dan het contract, zoals voor de veiligheid van de klant, transportstaking, wegblokkade. We gaan op zoek naar een alternatief, om het de klant naar de zin te maken. De meerkosten voor het wijzigen van het programma en het voortzetten van de reis zijn altijd voor rekening van de klant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor stakingen of natuurrampen.

ART. 12

De klant heeft altijd het recht om onderdelen of het volledige contract te verbreken. Wanneer de reiziger, om welke reden dan ook, besluit het contract te verbreken, moet hij de kosten betalen die South America Planet heeft gemaakt om zijn reis te organiseren. De opdrachtgever is verplicht een goede reisverzekering af te sluiten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade bij auto-bus -ongelukken of trekking. Daarom verplichten wij iedere klant om een ​​goede reisverzekering af te sluiten. Het bedrag dat de klant moet betalen om het contract te verbreken, kan de maximale totale prijs van de geboekte reis zijn.

ART. 13

De reisagent is verantwoordelijk voor het leveren van de geboekte reis zoals deze in het contract staat met alle zaken die in de reis worden beschreven. Hij is ook verantwoordelijk voor de dienstverlening via andere instanties.

ART. 14

De reiziger is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de hotels, materialen en tenten tijdens de trek, het materiaal dat aan de klant is verstrekt en moet de extra kosten betalen om  deze opnieuw te repareren.

ART. 15 

De klant is volledig verantwoordelijk voor zijn eigen bagage of persoonlijke spullen. South America Planet is nooit verantwoordelijk voor diefstal in hotels of transport of tijdens een trektocht. De reisagent moet de klant helpen dit probleem op te lossen. South America Planet is niet verantwoordelijk voor ongevallen in bussen of op de weg. Reizigers zijn verplicht om een ​​goede reisverzekering af te sluiten voordat ze in Zuid-Amerika aankomen.

ART. 16

Klachten vóór de reis dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Als er klachten zijn tijdens de klant, dient u rechtstreeks contact op te nemen met het kantoor van South America Planet in Cusco op 0051 84 251145. South America Planet zal het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen. Als het kantoor de klacht niet heeft opgelost, moet de klant bij aankomst in Cusco op kantoor een formulier invullen, zodat we de beste oplossing kunnen vinden. Klachten die tijdens uw reis niet op kantoor in Cusco of per e-mail zijn geschreven, worden na de tour niet geaccepteerd. In ons kantoor in Cusco vindt u ons klachtenboek.

ART. 17

De klant verklaart dat South America Planet en zijn werknemers nooit verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor enige schade aan het menselijk lichaam of overlijden na deelname aan avontuurlijke sporten zoals mountainbiken, rotsklimmen, trekking, canyoning en buggy-raften , ATV of andere excursies. Ook is eventuele lichamelijke schade na de tour niet onze verantwoordelijkheid.De klant verklaart te weteb dat er risico,s verbonden zijn aan avontuurlijke sporten.

ART. 18

Een reservering is pas definitief na ontvangst van de verplichte aanbetaling van 40%

ART. 19

Als de klant vluchten koopt, lokaal of internationaal in een tour of individueel, vindt er geen terugbetaling van de vlucht plaats, zodra de tickets zijn uitgegeven. Luchtvaartmaatschappijen kunnen voor vertrek een extra brandstoftoeslag in rekening brengen. Het hangt af van de internationale oliemarktprijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of overboekingen van vluchten.

ART 20

Een nieuwe wet vereist dat minderjarigen die in hotels en andere logies verblijven, worden vergezeld door een ouder of een volwassene die officieel verantwoordelijk is voor hen. In het laatste geval moet de volwassene officiële documenten kunnen tonen. Met deze wet wil de overheid minderjarigen beschermen tegen elke vorm van seksuele uitbuiting. We delen dit nieuws met u omdat klanten die reizen met bijvoorbeeld hun kleinkinderen of vrienden van hun kinderen mogelijk extra stappen moeten ondernemen.

ART. 21

Het annuleren van arrangementen en rondreizen vanaf de dag van reservering tot 56 dagen voor vertrek kost 15% van het totaalbedrag. Annulering tussen 56 en 42 dagen voor vertrek kost 30% van het totaalbedrag, van 42 tot 28 dagen voor vertrek kost 50%, van 28 tot 14 dagen voor vertrek kost 75% en van 14 tot 10 dagen voor vertrek kost 90% van het totale bedrag. Annuleert u binnen 9 dagen voor vertrek, dan dient u 100% te betalen en vindt er geen refund plaats. Daarom raden wij u aan om een ​​goede verzekering af te sluiten. Zodra de binnenlandse of internationale vluchten zijn uitgegeven en we de digitale tickets hebben, zijn er GEEN refunds voor de vluchten. Voor Incatrail geldt dat zodra we de permits hebben aangekocht, er nooit refund  op de vergunningen. Treinkaartjes brengen wijzigingskosten in rekening.

Art 24 Milieu

We laten alleen onze sporen na en reizen met respect voor de natuur, maar ook voor de lokale gebruiken en tradities. Het beschermen en behouden van de natuur is een taak van iedereen. Recycle waar nodig, beperk het gebruik van water en elektriciteit. Laat plastic, papier en ander afval niet achter, recycleer ze op de daarvoor bestemde inzamelpunten.

 

GROEP SOUTH AMERICA PLANET

1/Amazing Holidays Tours

RUC : 20600751850

2/America Trek SAC

RUC :20600794737

Kantoor in Cusco, Perú

 • CALLE SAN AGUSTIN #307/ OFF. 116 dept. F/ Operation + Trekking
 • Tel: +51 84 251145   
 • Google Maps

Kantoor uren

 • We zijn geopend: Van Maandag tot Vrijdag . Zaterdag tot  1pm – Zondag gesloten .
 • Kantoor uren : 8 AM tot 1 PM  en 4 PM tot 8 PM.

Contact

Nood nummers 

 • GSM: (+51) 984 112 504
 • WhatsApp: (+51) 984 577 011

Gecertificeerd bedrijf

Groups confirmed

Filter:

Need Help?