+51 84 251145 info@southamericaplanet.com

Corona, rules and info

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

At the Airport arriving in Peru/ op de luchthaven bij aankomst Peru

ENG /
*The traveler will present his affidavit of health
*The passenger will only enter the airport, unless he needs help
*admission with mask and face protector
*temperature is measured
*disinfect hands and shoes
*getting in and out, respect distance between people

NL/
*De reiziger zal zijn verklaring van gezondheid presenteren
*De passagier komt alleen op de luchthaven, tenzij hij hulp nodig heeft
*aankomst met met masker en gezichtsbeschermer
*temperatuur word gemeten
*handen en schoenen desinfecteren
*in en uitstappen, respecteer afstand tussen personen


 

 

 

 

 

 

INTER PROVINCIAL TRANSPORT PROTOCOL/INTERPROVINCIAAL TRANSPORT PROTOCOL

ENG /
*The traveler will present his affidavit of health/to prove you are not contaminated with Corona
*only  passengers who travel will enter the busterminal
*Passenger and crew admission only with mask and face protector 
*temperature is measured
*implement polyethylene curtain or similar material for insulation between the seats of the unit
*getting in and out, respect distance between people

NL/
*De reiziger zal zijn verklaring van gezondheid presenteren/ om te bewijzen dat hij geen Corona heeft
*Enkel passagiers die reizen, worden in de busterminal toegelaten
*Passagiers en  masker en gezichtsbeschermer
*temperatuur word gemeten
*implementeer een polyethyleen gordijn of soortgelijk materiaal voor isolatie tussen de zetels van de unit
*in en uitstappen, respecteer afstand tussen personen


 

 

 

 

 

 

PUBLIC TRANSPORT PROTOCOL/PUBLIEK TRANSPORT PROTOCOL

ENG /
*Passenger only with mask and face protector 
*keep windows open 
*never travel standing

NL/
*Passagiers en  masker en gezichtsbeschermer
*hou de ramen open
*reis nooit staand


ES /INSTRUCTIVO PARA USO DE ESPACIOS PUBLICOS CLIENTES, VISITANTES, PROVEEDORES, GUIAS
. Antes de ingresar a la oficina desinfectar la planta de los zapatos en la puerta.
. Debe ingresar con su mascarilla.
. Hacerse controlar la temperatura.
. Restringir el ingreso si presentan temperatura corporal mayor a 38°C.
. Registrarse en la ficha de ingreso personal o visita según corresponda.
. Dejar en la zona de desinfección carteras o paquetes para ser desinfectados.
. Pasar al baño para el lavado de manos correspondiente (personal).
. Visitantes desinfección de manos con alcohol en gel.
. Personas visitantes deberán mantener la distancia social de 2m del personal que los atienda.
. Tomar asiento en la silla establecida para visitas, no pasar de las marcas de separación.
. Seguir y cumplir las indicaciones impartidas para el uso de áreas públicas.
. La empresa cuenta con mediaos de pago virtuales, a través de nuestra página web, para el uso de tarjetas de crédito, Pay pal, transferencias bancarias. sin contacto a fin de prevenir el contagio de nuestros trabajadores y clientes.


ENG / INSTRUCTION FOR USE OF PUBLIC SPACES CLIENTS, VISITORS, SUPPLIERS, GUIDES
. Before entering the office, disinfect the shoe sole on the door.
. You must enter with your mask.
. Get the temperature checked.
. Restrict admission if they have a body temperature greater than 38 ° C.
. Register in the personal entry or visit card as appropriate.
. Leave wallets or packages in the disinfection area to be disinfected.
. Go to the bathroom for the corresponding hand wash (personal).
. Visitors disinfecting hands with alcohol gel.
. Visitors must maintain a social distance of 2m from the staff attending them.
. Take a seat in the chair established for visitors, do not go beyond the separation marks.
. Follow and comply with the instructions given for the use of public areas.
. The company has virtual payment media, through our website, for the use of credit cards, Pay pal, bank transfers. without contact in order to prevent the spread  of virus of our workers and customers.


NL/INSTRUCTIE VOOR GEBRUIK VAN OPENBARE RUIMTEN KLANTEN, BEZOEKERS, LEVERANCIERS, GIDSEN
. Voordat u het kantoor binnengaat, desinfecteert u de schoenzool op de deur.
. Je moet binnenkomen met je masker.
. Laat je temperatuur controleren.
. Toeging geweigerd als je een lichaamstemperatuur hebt van meer dan 38 ° C.
. Registreer u in de persoonlijke inkom of bezoek boek  indien nodig.
. Laat portemonnees of pakketten achter in het desinfectiegebied om te desinfecteren.
. Ga naar de badkamer om je handen te wassen
. Bezoekers desinfecteren handen met alcoholgel.
. Bezoekers moeten een sociale afstand van 2 meter bewaren van het personeel dat hen helpt.
. Neem plaats in de stoel die is aangeduid voor bezoekers, ga niet verder dan de scheidingstekens.
. Volg  de instructies voor het gebruik van openbare ruimtes.
. We hebben via onze website virtuele betaalmethoden voor het gebruik van creditcards, Pay pal, bankoverschrijvingen. zonder contact  met cash geld, om besmetting van onze werknemers en klanten te voorkomen.

Groups confirmed

Filter: