+51 84 251145 info@southamericaplanet.com

Verkoops condities

Art 1
De gegevens in het opgevraagde programma zijn bindend en kunnen enkel wijzigen tenzij :
*wijzigingen in deze gegevens duidelijk, door e-mail en voor afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht.
*er zich naderhand wijzigingen voordoen als gevolg van een schriftelijk akkoord tussen beide partijen.
*de reisorganisator door overmacht en problemen in het land; als gevolg van bijvoorbeeld staking het programma moet aanpassen.

Art 2
De klant is verplicht zelf te zorgen voor eventuele visa, s en te zorgen voor een geldig internationaal paspoort dat nog minstens 6 maanden na de reis moet geldig zijn. Ook moet het paspoort nog minstens 2 lege pagina, s voor stempels bevatten. Hij moet zelf de nodige medische voorzorgen nemen, zoals inentingen en in goede gezondheid aan deze reis beginnen. Wanneer de reiziger verkeerde gegevens doorgeeft , bv paspoortnr vallen de kosten gemaakt voor verandering van dit Nr voor de reiziger .

Art 3
De in het contract overeengekomen prijs is vast en zijn bindend, deze kunnen enkel veranderen mits de wisselkoers van Euro/dollar verandert ten opzichte van de dag van boeking en start van de reis. Als 1 Euro onder 1 USD zakt zal er een prijsaanpassing gebeuren ( indien de reis in Euro is uitgedrukt) Door te boeken langs internet en verplicht aanklikken van voorwaarden, geld dit als een officieel aanvaard contract.

Art 4
Deze bestelbon geld ook als contract
De prijs is in het contract opgesteld in EURO of DOLLAR.

Art 5

Een door Southamerica Planet aangeboden groepsreis gaat in het algemeen door. Het kan echter gebeuren dat het minimum aantal deelnemers van 10 niet wordt gehaald. In dat geval krijg je uiterlijk vier weken voorafgaand aan je reis bericht dat de reis niet door kan gaan. Geen bericht is dus automatisch goed bericht!
Indien er minder dan 10 deelnemers zijn ( bij groepsreizen met Nederlandstalige begeleiding)  word er meer lokaal transport genomen en wordt er een ander prijs voorgesteld, indien de klant met reisleider wil, afhankelijk van het aantal deelnemers. De groepsreizen kunnen we anders ook aanbieden op  individuele wijze, mits kleine aanpassingen van het programma en prijs. Dat is ons grote voordeel, door lokale reisagent in Peru te zijn. Individuele op maat gemaakte reizen gaan steeds door.

Art 6
Behalve indien op de bestelbon anders overeengekomen, betaalt de klant 40% van het totale bedrag bij boeking en de rest van het totale bedrag uiterlijk 6 weken voor vertrek aan Southamericaplanet, boekt de reiziger minder dan 1 maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen. Groepsreizen worden bij onze agent in Brussel betaald, hierdoor zitten klanten ook in waarborgfonds. Dit enkel bij groep reizen. Voor individuele reizen, heeft de klant de keuze/ of stortend naar Peru of stortend in Brussel +10 %. Bij Incatrail  en kleinere losse boekingen betaal je de 40 %  vooraf via western union of  Visa online of Pay pall ( 5,5 % kosten bij visa en Paypall of WE-traver +4,5 %) +resterende in Cash Usd in ons kantoor in Cusco voor vertrek aan de trekking of excursie. Wens je de overige 60 % in cusco met kredietkaart te betalen , komen er 5,5 % kosten bij.

Art 7
De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn rond reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisatie van deze overdracht op de hoogte te brengen. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht +treintickets/ vliegtickets en incatrail permits zijn niet overdraagbaar

Na reservatie van de Incatrail is het onmogelijk om de data, naam, paspoortnr te veranderen. Elke verandering aan de permit maakt deze volledig ongeldig. Er is geen refund van permits en traintickets. We rekenen  cancelatie fee voor trekking permit + Tax + drager van 312 Usd voor de 4 daagse en voor de 2 daagse Inca trail 269 usd wanneer  de klant cancelt vanaf reservatie tot 16 Dagen voor vertrek , Vanaf 15 d voor vertrek en tijdens de incatrail is er geen refund mogelijk! De Trekking gebeurt in een internationaal gezelschap (Tussen 4 en 16 personen ) problemen zoals staking, laat vertrek, natuurramp is niet op verantwoordelijkheid van Suthamerica planet. Elke trektocht is een avontuurlijke trekking

Art 8
Vraagt de reiziger om een andere wijziging dan mag de reisorganisatie alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Art 9
-Indien voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisatie de reiziger zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten. Ook bestaat dan de mogelijkheid om het contract te verbreken als de door de reisorganisatie voorgestelde wijziging niet aanvaard word, dit met enkele minima aan kosten
-De reiziger dient dan zo spoedig mogelijk de reisbemiddelaar van zijn beslissing in kennis te stellen.
-Indien de klant de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract opgestuurd te worden of een bijvoegsel waar de wijziging en eventueel prijsverschil op staat vermeld.
-indien de reiziger de wijziging niet aanvaardt, word er een minnelijke schikking getroffen

Art 10
Indien de reisorganisatie de reis VOOR de aanvang van de reis  niet kan laten doorgaan door overmacht, waaronder oorlog, natuurramp, dan word de reissom  terugbetaald verminderd met de reeds gemaakte kosten. Tijdens de reis kan er niets terug gevorderd worden. Southamerica planet is niet verantwoordelijk voor eventuele verandering in het vluchtschema van de airlines.

Art 11
Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, door staking, blokkades, natuurrampen of voor veiligheid van de klant, neemt de reisorganisatie alle nodige maatregelen om de reiziger passend alternatieven aan te bieden, met het oog op de voortzetting van de reis. De extra kosten hieruit voortvloeiend zijn steeds voor de klant.

Art 12
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken, indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoed hij de schade die de reisorganisator lijdt ten gevolge van de verbreking .
De reiziger is verplicht een goede reisverzekering te hebben, deze is hij vrij te nemen. Southamericaplanet kan ook dit regelen aan competitieve tarieven. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Art 13
De reisorganisatie is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, in overeenstemming met de dingen die beschreven staan in de uitgebreide reisbeschrijving. Diensten die door hem of door anderen verstrekt worden maar is niet aansprakelijk voor staking of rampen of accidenten. Hier word steeds een minnelijke schikking getroffen en de extra kosten hieruit voortvloeiend zijn steeds voor de klant.

Art 14
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator, hun personeel, de hotels door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichting niet na komt. Hij moet de kosten voor herstelling aan Southamerica planet betalen. Dit geldt ook voor kampeermateriaal, en tenten tijdens de trektochten.

Art 15
De reiziger is volledig verantwoordelijk voor zijn bagage en persoonlijke bezittingen, de reisorganisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele diefstal in transport, trekking of hotel, wel kan de reisorganisatie helpen met het oplossen van problemen. Southamerica planet is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke accidenten in vervoer of op straat, overmacht zoals zijn de staking en natuurrampen en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Alle reizigers zijn verplicht een goede reisverzekering te hebben met voldoende dekking.
De klant is verplicht  in  Zuid america aan te komen met een goede reisverzekering, die hij zelf regelt of door Southamerica planet laat regelen

Art 16
Klachten voor aanvang van de reis, moeten zo snel mogelijk gemeld worden .
Klachten tijdens de reis moet de reiziger ter plaatse zo snel mogelijk melden en contact opnemen met het kantoor van Southamerica Planet in Cusco op tel nr 0051 84 251145 zodat er naar een oplossing kan worden gezocht. Op ons kantoor in cusco bestaat een Libro de reclamos ( klachtenboek )
Werd de klacht ter plaatse niet bevredigd, dan kan de klant bij aankomst in Cusco zijn klacht rechtstreeks bij het kantoor van Southamerica Planet melden en samen naar een oplossing zoeken voor een bevredigend resultaat. Klachten die niet schriftelijk op kantoor in Cusco achtergelaten werden op het einde van de reis of per e mail tijdens de reis, worden niet aanvaard.

Art 17
De reiziger verklaart hierbij  dat ze Southamerica Planet en  zijn medewerkers vrijwaren van schade claims van lichamelijk letsel, en evt dood, door het uitvoeren van risico volle sporten zoals mountainbike, bergbeklimmen, trekking, buggy’s, canyoningen, raften, maar ook bij eventuele accidenten. Ook schade, lichamelijke letsels die voorkomen op een later tijdstip na de reis zal Southamerica planet niet verantwoordelijk gesteld worden.

Art 18
Een boeking word enkel bevestigd of als boeking aanvaard na de ontvangst van  het 40 % vereiste voorschot.

Art 19
Indien er langs Southamerica planet vluchten geboekt worden internationaal of lokaal, los of in een Pakket of groepsreis, is er geen refund mogelijk vanaf het moment dat de vluchten uitgeschreven zijn en er digitale tickets bestaan. De luchtvaartmaatschappij kan extra Fuelcharge aanrekenen voor vertrek naargelang de internationale olie prijzenmarkt.

Art 19

Wanneer je in Peru of Bolivia naar een Jungle lodge gaat, of naar Machu picchu,  of gaat slapen op eilanden van Titicaca, of een 3 daagse jeeptour doet Uyuni, dan reis je enkel met een kleinere dagrugzak, en enkel met dingen die je nodig hebt voor het kortere verblijf buiten je hotel. Je grote bagage blijft dan veilig achter bij de receptie van je hotel. Op treinen en boten mogen geen grote bagage mee.

Art 20
– Annuleren tot 56 dagen voor vertrek kost 15% van de  totale reissom. Annuleren tussen 56 en 42 dagen voor vertrek kost 30% van de reissom, van 42 tot 28 dagen voor vertrek 50%, van 28 tot 14 dagen voor vertrek 75% en van 14 tot 10 dagen voor vertrek 90%. Van het totaal bedrag. Wie 9  dagen voor vertrek nog annuleert, betaalt de volledige reissom. Uiteraard is het mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten. Eens vluchten , nationaal en internationaal zijn uitgeschreven en er digitale vliegtickets bestaan, is er Geen refund mogelijk van het vluchtgedeelte. Incatrail permits / treintickets/ inkomtickets Machu Picchu en locale vluchten, zijn niet overdraagbaar en zijn steeds 100 % te betalen bij cancelatie

Art 21
Eigen groepsreizen van onze website, worden steeds in Belgie, bij ons collega reiskantoor in Brussel betaald. Hierdoor zitten onze klanten, van de groepsreizen ook in het waarborgfonds. Indien je een individuele reis boekt, heb je de keuze. De afgesproken prijs stortend naar onze rekening in Peru ( internationale banktransfer kosten zijn steeds voor de klant) Of je betaald bij het Belgische reiskantoor op de Belgische rekening  waardoor je ook in waarborg fonds zit.( afgesproken prijs + 10 % kosten en Btw)

Art 22

Southamericaplanet + America Trek Sac maken deel uit van de Amazing holidays-groep

Art 23 Beleid inzake bescherming en verwerking van persoonsgegevens wet nr. 29733

Southamerica planet – America Trek verklaart dat het zich sterk inzet voor de bescherming, veiligheid en privacy van gebruikers. De persoonlijke informatie die Southamericaplanet over haar klanten verzamelt, wordt gebruikt om indien nodig contact met u op te nemen. Southamericaplanet verzamelt geen persoonlijke informatie over zijn klanten voor andere dan de vermelde doeleinden, noch verkoopt, onderhandelt of verhuurt het persoonlijke informatie aan enige organisatie.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres) alleen voor aankoop, verkoop of bevestiging van de door u aangevraagde reserveringen. De persoonlijke informatie die u op onze website registreert, is beschikbaar in een beveiligd systeem en is niet beschikbaar voor het publiek. U kunt op elk moment het recht op annulering- verwijdering uitoefenen dat, waar van toepassing,  in overeenstemming met  de Peruaanse wet nr. 29733

Art 24 Milieu 

We laten enkel onze voetafdruk achter en reizen met respect voor natuur, maar ook respect voor gewoontes en plaatselijke tradities. Bescherming en behoud van natuur is de taak van iedereen. Recycleer waar nodig, beperk gebruik van water en Elektriciteit. Laat geen plastiek , papier en ander afval achter, maar recycleer deze in de de voorziene verzamelpunten.

Share this destination with your friends and family
Categories: About us

Verkoops condities

Add person
Reserve Consult
    1° Person
Name* :
Surname* :
Country* :
Date of birth :
Passport number* :
Add passport :
Email* :

Address :
Telephone* :
Number of persons* :
Travel Insurance :
Yes No
Date of arrival :
How did you find our website?* :
Comentaries :
8 4 6 5 Write the code:
    I accept the terms & conditions*